Nowości

[03.10.2016] Zmiany w serwisie. Niebawem nowe mapy. Zapraszamy do częstych odwiedzin.
Nazwa mapy Podgląd Pobierz
Mapa Polski oraz Saksonii za panowania Fryderyka Augusta.                
Europejska Rosja w XIX wieku (wydanie 1819 rok).                
Województwo krakowskie w dobie sejmu czteroletniego 1788-1792. Mapa opracowana w 1929 roku.                
Rzeczpospolita tuż przed drugim rozbiorem. Wydanie Londyn 1792                
Mapa europejskiej części Rosji (Russichen Reich in Europe)                
Mapa Litwy i Białorusi 1905                
Mapa Guberni Królestwa Polskiego 1904                
Rzeczpospolita w 1775 (Carte de la Pologne de l'Empire Ottoman)                
Litwa po pierwszym rozbiorze, zabór rosyjski (Russich Litauen 1775)                
Południowa Polska - Śląsk, Małopolska, Świętokrzyskie, Mazowsze XVIIw. (Polonie et Silesia)                
Plan miasta Wrocław z 1808 roku (Plan von Breslau)                
Dolny i Górny Śląsk pod zaborami 1802 rok (Schlesien)                
Rosja Litwa Inflanty (Tabula Rusiae) plan miasta Moskwa rok 1614?                
Rosja Moskwa i wschodnia granica Rzeczpospolitej (Russiae, vulgo Moscovia, pars australis) XVIIw                
Krym (Taurica Chersonesus) XVIIw                
mafsstab 1:300000 Pn. okolice Krakowa. Mapa austriacka z 1873                
Mapa Polski i Śląska (Polonia Regnum et Silesia Ducatus) rok wydania nieznany                
Królestwo Polskie 1820 rok                
Mapa śląska 1561                
Miasto Elbląg 1626                
Śląsk 1603                
Pomorze Gdanskie 1879                
Polska 1700 (wydanie francuskie)                
Polska zabory (wydanie N.York 1821)                
Litwa XVIII Tobias Conrad                
Galicja XIX K.u.K Generalkarte                
Pomocne linki